Obróbka metalu

Frezowanie

Frezowanie jest to jeden z rodzajów obróbki skrawaniem, w którym stosuje się narzędzia wieloostrzowe (frezy). Ten rodzaj obróbki wykorzystywany jest do frezowania:

  • płaszczyzn,
  • rowków,
  • gwintów,
  • kół zębatych,
  • powierzchni kształtowych, w tym o kształtach dowolnych.

Jesteśmy w stanie frezować zarówno niewielkie płaszczyzny/elementy jak i takie o wymiarach dochodzących do 3000 mm długości.

Toczenie

Toczenie – rodzaj obróbki wiórowej stosowany najczęściej do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych. Istnieje możliwość uzyskiwania metodą toczenia również innych kształtów niż obrotowe.
Toczenie polega na oddzielaniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmiotu, w celu uzyskania pożądanego kształtu i wymiarów.

Tokarka jest obrabiarką przeznaczoną do obróbki powierzchni zewnętrznych (toczenie) i wewnętrznych (wytaczanie). Podstawowymi ruchami są: ruch główny obrotowy przedmiotu obrabianego oraz prostoliniowy ruch posuwowy narzędzia.

Posiadamy tokarki, za pomocą których możemy obrabiać elementy o długości do 3000 mm i średnicy do 500 mm.

Spawanie

Wszyscy nasi spawacze posiadają aktualne certyfikaty i duże doświadczenie w spawaniu konstrukcji stalowych.
Ponadto zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2:2007 posiadamy własny personel:

  1. nadzoru spawalniczego certyfikowany przez UDT-CERT;
  2. wykonujący badania nieniszczące VT2 certyfikowany przez TUV/

Wyszkolona i doświadczona kadra naszej firmy stanowi gwarancję jakości wszystkich połączeń spawanych wykonywanych w naszym zakładzie.

© 2023 STALKIS • Projekt i realizacja: PMS Media